RBA KOZMETİK GİYİM OTOMOTİV SAĞLIK KİŞİSEL BAKIM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD ŞTİ. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

1- BAŞVURU YÖNTEMİ 

Sayın İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu RBA KOZMETİK GİYİM OTOMOTİV SAĞLIK KİŞİSEL BAKIM İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD ŞTİ.’ye iletebilirsiniz.


a-Yazılı Olarak Başvuru (Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla ) 

BAŞVURU YAPILACAK ADRES: Gümüşpala Mah. E-5 Yanyol 1 (Londra Asfalt) Cad. No:22B Avcılar/İstanbul

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ: Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.


b-Her türlü elektronik  posta yolu ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

BAŞVURU YAPILACAK ADRES: info@arapmakyajdunyasi.com.tr

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ: E-posta’ların konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili başvuru“ yazılmalıdır.


Adınız ve Soyadınız

      …………………………………………………………………………………

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

      …………………………………………………………………………………

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

      …………………………………………………………………………………

Cep Telefonu: ………………………….


TEL : …………………………………………….

      E-posta : …………………………………………….


2-İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. 


  • Çalışan

  • Ziyaretçi

  • İş ortağı

  • Diğer: ……………………………………………………………..

  • DANIŞAN 

Danışmanlık aldığım Yıllar : ………………………………………….

  • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : …………………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………4- Lütfen kanun kapsamındaki talep/ taleplerinizi ayrıntılı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5- BAŞVURULARI SONUÇLANDIRMA VE GERİ BİLDİRİM  

Veri Sahipleri’nin tarafımıza iletilmiş olan başvuruları, Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

Adresime gönderilmesini istiyorum.           

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 


6- SON HÜKÜM 

Yapmış olduğunuz başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza yukarıda belirttiğiniz E-posta adresinize gönderilecektir. 

İşbu başvuru formu, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.


İLGİLİ KİŞİ (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi :

İmza :